Yaşam

Babil’den İskenderiye Kültür Merkezine: Dünyanın En Önemli Antik Kentleri Zirvedeyken Nasıl Düştü?

Antik kentlerin özelliği, yalnızca yoğun nüfuslu olmaları değildi. Ticaret, ideoloji, moda, kültür ve bilim gibi alanlarda da değerli bir merkezdi. Bazıları bu alanlarda o kadar başarılıydı ki, isimlerini hala hatırlıyoruz. Elbette bu ülkelerin düşüşleri kadar yükselişlerini de hatırlıyoruz. Tarihin en güçlü şehirlerinin zaman içinde nasıl değer kaybettiklerini inceliyoruz.

Kaynak:https://www.youtube.com/watch?v=Veykm…

1. Eriha

Bugün Filistin’in Batı Şeria bölümünde yer alan Jericho şehri birçok savaşa tanıklık etmesiyle biliniyor. Tarihin en eski şehirlerinden biri olduğu düşünülmektedir. Kentin sağlam bir surla çevrili olduğu biliniyor. Yeşu Kitabı’na göre, İsrailoğulları orada Kenanlılarla karşı karşıya geldiler ve sonunda şehrin güçlü surlarını yıktılar. Arkeologlar kentin yakınında çok sayıda yerleşim yeri olduğunu belirlediler. Bu yerler yaklaşık 10.000 yıl öncesine, yani Son Buz Devri’ne dayanmaktadır. MÖ 8000’de Eriha’nın taş duvarı fiilen inşa edildi. Bu duvarın düşman istilasına karşı değil, sellere karşı önlem olarak yapıldığı sanılıyor. Bugün Türkiye ve Suriye’nin bir bölümünü içine alan Mitanni İmparatorluğu’na yakınlığı nedeniyle şehrin tarihi M.Ö. 1700’lü yıllarda dünyanın en büyük ve en değerli şehirlerinin ortasında yer alıyordu.

Dönemin kalıntılarıyla karşılaştırıldığında kentin kerpiçten yapılmış büyük ama sağlam olmayan bir duvarı vardı. Bu surlar M.Ö. 1573 yılında meydana gelen depremde tamamen yıkılmıştır.

Şehir yüzyıllarca boş bir bölge olarak kaldı. İsrailoğulları 1400’de Kenan’ı işgal edip Eriha’nın yıkılmasından önce, şehrin nüfusu bir depremle boşaltılmıştı. Bu, çoğu tarihçinin, Eriha Savaşı’nın Eski Ahit açıklamasının muhtemelen mecazi olduğu ve gerçek bir olaya dayanmadığı sonucuna varmasına yol açtı.

2. Babil

Yüksek duvarlarıyla ünlü bir başka şehir olan Babil, şimdi Irak’ta bulunan Fırat Nehri’nin kenarına inşa edilmiştir. Babil MÖ 2300’de kuruldu. 177’lerde büyük bir askeri üs ve Kral Hammurabi yönetimindeki merkez haline geldi. Babil, Kral Hammurabi’nin ölümünden sonra karışık bir dönem yaşasa da önemli bir ticaret ve kültür merkezi olmaya devam etti. II. Nebuchadnezzar’ın hükümdarlığı sırasında Babil bir kez daha dünyanın merkezi oldu.

Kral 2. Nebuchadnezzar, Babil’in ünlü kırk metrelik surlarını şehrin etrafına üç halka halinde inşa ettirdi.

Nebuchadnezzar, İsrailoğullarının düşmanıydı ve M.Ö. 587 yılındaki bir kuşatmada Kudüs Mabedi’ni yıkmasıyla ünlenmiştir. Bu nedenle İbranice İncil’de adı kötü bir şekilde geçmektedir. Babil şehri, günahın ve kötülüğün evi olarak tasvir edilmiştir. Antik dünya belgeleri; Babil’in sanat, kültür ve bilim için aydınlanmış bir merkez olmasının yanı sıra kadınların eşit haklara sahip olduğu ilerici bir şehir olduğunu söylüyor. Ayrıca Babil tüm inançlara ve dinlere karşı hoşgörülüydü. Nebuchadnezzar’ın M.Ö. 562’deki ölümünden sonra Babil, eski hiyerarşinin tepesinden hızla düştü.

3. sen

MÖ 5000 yıllarında küçük bir köy olarak kurulduğu tahmin edilen Ur. MÖ 3800 civarında önemli ölçüde gelişmiş ve dünyada önem kazanmıştır. Dicle ve Fırat nehirlerinin Basra Körfezi’ne döküldüğü noktada bulunan Ur, önemli bir ticaret ve seyahat merkeziydi. 2047’den 2030’a kadar şehri yöneten Ur-Nammu, öncü bir kod oluşturdu. Oğlu ve halefi Şulgi Ur, krallığını Sümer’den ayırmak için yaklaşık iki yüz kırk bir kilometre uzunluğunda bir duvar inşa ettirdi. Kültürel ve sosyal gelişmelere de öncelik verdi. Şehir ayrıca İncil’de İbrahim’in doğum yeri olarak da belirtilmektedir.

Yaratılış Kitabı, İbrahim’in doğduğu şehri Ur Kasdim olarak tanımlar ve birçok tarihçi buranın Ur ile aynı yer olduğuna inanır.

Diğer bilim adamları, İbrahim’in Ur adlı farklı bir şehirden geldiğini ve iki ismin karıştırıldığını iddia ediyor. Ur, M.Ö. 1750 yılına kadar önemli bir ticaret ve bilim merkezi olarak kaldı. Bölgedeki iklim değişikliği, Basra Körfezi’nin şehir sınırlarından biraz uzaklaşması nedeniyle karadan gelen ticari kaynakları da azalttı. Böylece şehirdeki birçok insan Mezopotamya veya Kenan’ın yerleşik bölgelerine göç etti.

4. Eridu

Antik Sümer şehri Eridu, M.Ö. 5400 yılında bugünkü Irak’ta kurulmuştur. Şehir, tanrıça İnanna tarafından kurulduğuna ve bilgelik ve sihir tanrısı Enki’ye ev sahipliği yaptığına inanan Sümerler için büyük bir dini değere sahipti.

Eridu’nun Babil şehri hakkındaki Eski Ahit hikayelerine ilham vermiş olabileceği ve şehrin değerli kulesinin hikayede bahsedilen yepyeni Babil Kulesi olabileceği yaygın bir niyettir.

MÖ 600 civarında Eridu şehri terk edildi. Bazı bulgular, arazinin yoğun bir şekilde kullanıldığını işaret etse de, ayrıntılar belirsizliğini koruyor.

5. Kartaca

Büyük limanıyla Kartaca şehri, Akdeniz’i aşan değerli bir ticaret merkeziydi. Kartaca, Pön dinini benimseyen Fenikeli yerleşimciler tarafından kuruldu. Bir süre antik dünyanın en güçlü şehirlerinden biriydi. Başlangıçta Yunanlılar, Romalılar ve Akdeniz’deki diğer uygarlıklar barışçıl ticaret yapsa da, Kartaca’nın geniş kaynakları, zenginliği ve coğrafi önemi, şehri bir amaç haline getirdi.

Kartaca’nın Romalı komşuları ile M.Ö. MÖ 264’ten başlayarak MÖ 146’da şehrin yıkılmasıyla sonuçlanan çeşitli savaşları, Kartaca Pön Savaşları olarak bilinir.

Kuzey Afrika’nın ünlü savaş filleriyle Roma İmparatorluğu’nu işgal eden General Hannibal, İkinci Pön Savaşı sırasında Kartaca için savaştı. Romalılar; Üçüncü Pön Savaşı’nın sonunda Kartaca’yı yerle bir ettikten sonra, şehir daha sonra hem Romalılar hem de Bizans İmparatorlukları tarafından yeniden inşa edildi, ancak gelecekteki çatışmalarda sürekli olarak yerle bir edildi. Bugün Kartaca, modern Tunus’un yaklaşık on altı kilometre dışında yer almaktadır.

6. İskenderiye

İskenderiye, Mısır’ın bugüne kadarki en büyük ikinci şehridir. 331 yılında Makedonyalı fatih Büyük İskender tarafından kurulmuştur. İskender’in halefi, eski general Ptolemy I’in hükümdarlığı sırasında, şehir kısa sürede tüm Helenistik uygarlığın odak noktası haline geldi.

Antik dünyanın yedi harikasından biri olan İskenderiye Feneri’ne ve o zamanlar dünyanın en büyük bilgi havuzlarından biri olan ünlü İskenderiye Kütüphanesi’ne ev sahipliği yapıyordu. İmparatorluğunun başkenti olan Ptolemy, M.Ö. 305 yılında İskenderiye’ye taşıdı.

İskenderiye, Akdeniz’in Yunan ve Roma hakimiyetinde olduğu dönemlerde defalarca saldırıya uğramış, yağmalanmış ve yeniden inşa edilmiştir. 365 yılında yıkıcı bir tsunami ve Hıristiyanlığın yükselişi şehrin düşüşünü tetikledi.

7. Timbuktu

Nijer Nehri’nin hemen kuzeyinde, günümüz Mali’sinde bulunan Timbuktu; Aslında mevsimlik bir yerleşim yeriydi. Yerleşik sakinlerin on ikinci yüzyılda gelmeden önce göçebeler tarafından kurulmuş bir bölgeydi. Mali İmparatorluğu’nun lideri Mansa Musa’nın 1325 yılında yaptığı çok değerli bir ziyaretin ardından; Özellikle tuz, altın, fildişi ve köle ticareti için değerli bir merkez haline geldi.

Arap tarihçi el-Umari’ye göre o zamanlar tuz çok önemliydi. Batı Afrika’da bir bardak tuzu bir bardak altın tozuyla takas edebileceğini yazdı.

On dördüncü yüzyılda Timbuktu, Mali İmparatorluğu’na dahil edildi ve ardından 1468’de genişleyen Songhai İmparatorluğu tarafından işgal edildi. Etkili mescitlere ve bilim insanlarına ev sahipliği yaptı. İslami öğrenme ve gelişme için değerli bir merkez haline geldi. 1591’de bir Fas ordusu Songhai’yi yenince Timbuktu’yu yeni başkent yapmalarına rağmen şehrin gerileme dönemine girmesi engellenemedi.

8. Tenoctitlan

Günümüz Mexico City yakınlarında, İspanyol fethine kadar Aztek İmparatorluğu’nun merkezi olarak hizmet etti. Tenochtitlan, yaklaşık iki yüz yıl boyunca Aztek siyasi ve dini yaşamının merkezi olarak hizmet etti. İmparatorluğun zirvesinde şehirde yaklaşık iki yüz bin kişinin yaşadığı varsayılmaktadır. Şehir, 13 Ağustos 1521’de Hernán Cortés’in eline geçti.

9. Kaifeng

Kaifeng, dört ana kanal üzerindeki merkezi konumu nedeniyle yüzyıllar boyunca Çin’in çoğunun başkentiydi. 1200 yılına gelindiğinde, güvenlik açığını gidermek için şehir duvarlarla çevriliydi. 1234’te yağmalandı ve sakinleri kaçtı. Kaifeng aynı zamanda Çin’in en eski Yahudi nüfusu olan Kaifeng Yahudilerinin memleketidir.

10. Memphis

Mısır’ın en eski ve en değerli antik kentlerinden biri olan Memphis, Eski Krallık’ın başkentiydi. Memphis, Nil Vadisi’nin başlangıcında değerli bir konuma sahipti ve Giza’daki piramide ve Saqqara’daki nekropole yakındı.

Başkent olmasa da, Memphis kültürel ve dini bir metropol olarak oldukça değerliydi.

Asurlular M.Ö. 671’de Mısır’ı işgal ettiğinde Memphis iki kez yerle bir edildi. Mısır, dış güçler tarafından boyun eğdirilmeye çalışılsa da, dini önemi nedeniyle şehir hızla yeniden inşa edildi. MÖ 525’te Ahameniş Pers kralı Cambyses II Memphis’i ele geçirdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort